Noordzeekanaal

Voor de vissers die eens het Noordzeekanaal willen bevissen heb in het kort een paar stekken beschreven waar je goed kunt parkeren (gratis) en je hooguit 50 meter hoeft te lopen voor je op de dijk kunt vissen. Zelf vis ik er af en toe en beperk me tot een paar stekken die ik ken (zie kaartje)

1.Stek Velzen Zuid bij het pont plein. Naast deze veerverbinding van Velzen Zuid naar Noord ligt een parkeerplaats waar je gratis kunt parkeren en vrijwel direct kunt vissen. Volg de route via de Parkweg naar IJmuiden. Vlak voor je rechtsaf gaat naar de Kanaalweg ligt het pontplein. Neem de stoplichten rechts naar de pont.

2.Stek 2 Velzen Zuid. Rijd naar de Velserdijk 2 1981AA Velsen Zuid. Je vind hier een behoorlijke parkeerplaats (gratis) en vandaar loop je maximaal 50 meter naar de dijk.

3.Noord ligt in Beverwijk Kanaalweg 16 1948 Beverwijk. Je neemt de A9 afslag Bazaar, vervolgens de N246 naar Zaandam blijven volgen tot in de bocht bij het kanaal. In de bocht bij het kanaal loopt een weggetje naar rechts, dat bijna altijd is afgesloten door een slagboom. Maar 25 meter daarvoor loop een graspad en na 100 meter parkeer je op de dijk.

Mocht je dit missen dan volgt na 100 meter een herkansing. Rechts loopt er weer een graspad en na 150 meter sta je ook op de dijk.

Bij niet al te nat weer kun je hier prima met een personenauto rijden.


Vergeet vispas met lijst niet en ook de nachtvisvergunning is hier van toepassing. Neem geen ondermaatse vis of paling mee, want er wordt regelmatig streng gecontroleerd.


De visserij is gevarieerd en soms echt goed te noemen.Het Noordzeekanaal is zo'n 15 meter diep en in de diepe geul is het water het meest zout. Daar vind je dan ook meestal de echte zeevissen, vissen als paling en bot zitten vaak dichterbij. Dus ver werpen loont vaak en omdat je soms grote vissen (paling, gul ,bot, wijting en tong) snel omhoog moet draaien; kun je ook niet al te licht vissen.


Groetjes Cor