Belachelijke maatregelen zeebaars 2017 | Reacties

Belachelijke maatregelen zeebaars 2017

Fer (fernaldo@hotmail.com) schreef:2017-02-03 10:01

De zeebaars Gestapo kan weer achter sportvissers rennen op de pieren voor 2 visjes. Terwijl per beroepsvisser 10.000kg zeebaars per maand uit de zee mag halen (!) Nou wat een maatregelen zeg om de zeebaars te redden. Ammehoela. Fuk de duk, krijg ik 180 euro boete omdat ik 3 vissen bij me heb, alle boven de 42cm.

Sportvisserij Nederland plaatste vandaag onderstaand stukje op haar website. Dit is weer een grote teleurstelling voor de sportvisserij, maar geheel onverwacht is de uitkomst nu ook weer niet. Dit ondanks dat het overduidelijk gelukt was om de Europese Commissie te overtuigen van het belang van de sportvisserij. De Commissie had een goed voorstel klaar voor de sportvisserij met 10 vissen per maand per persoon gedurende 10 maanden, in plaats van 1 per dag gedurende 6 maanden. Het is niet de eerste keer dat de nationale visserijministers een in het Europees parlement bij meerderheid gestemd amendement of voorstel van de Europese commissie van tafel vegen. Ook deze keer is daar geen uitzondering op. Wat baten kaars en bril als de uil niet ziet en wil?

Europese Raad van Visserijministers veegt zeebaarsplan EU-Commissie van tafel

De gisteren in Brussel bekendgemaakte zeebaarsmaatregelen voor 2017 lijken sterk op die van dit jaar. Met dit zeer behoudende besluit van de Europese Visserijministers krijgt het zwaar onder druk staande zeebaarsbestand wederom niet voldoende de kans om zich te herstellen én wordt geen recht gedaan aan de positie van de sportvisserij.

De European Anglers Alliance (EAA) en Sportvisserij Nederland zijn teleurgesteld dat er geen vervolg is gegeven aan het goede werk van de Europese Commissie. Die zette met haar voorstellen juist daadwerkelijk in op het herstel van de zeebaars en erkende daarbij de positie van de sportvisserij – in het voorstel van de EU-Commissie werd de visserij op zeebaars exclusief gereserveerd voor sportvissers en handlijnvissers. Het is een gemiste kans dat die proactieve houding niet is overgenomen door de visserijministers van de Europese lidstaten. Zij vegen het plan van de Commissie van tafel en houden vast aan een oude manier van denken waarbij de belangen van de beroepsvisserij voorop worden gesteld. Dit helpt het zeebaarsbestand er niet bovenop en doet geen recht aan de belangrijke sociaal-economische positie en het duurzame karakter van de hengelsportsector. De werkgroep zee van de EAA buigt zich de komende dagen in Helsinki over dit onevenwichtige besluit, waarbij de inzet van Sportvisserij Nederland zal zijn om onze pijlen te richten op de lange termijnmaatregelen voor zeebaars die vanaf 1 januari 2018 van kracht worden.

Zeebaarsmaatregelen 2017
(Keltische Zee, Het Kanaal, Ierse Zee en zuidelijke Noordzee)

Sportvissers mogen van 1 januari tot 30 juni 2017 alleen catch & release vissen. Daarna geldt een baglimit van een vis per dag (voorstel Commissie was een maandelijkse baglimit van 10 zeebaarzen).
Handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 10.000 kg zeebaars aanlanden, waarbij in februari en maart een gesloten tijd van kracht is (in lijn met voorstel Commissie).
Staand wantvissers mogen per maand maximaal 250 kg zeebaars aanlanden (voorstel Commissie was 0).
Trawlers en seines (ringzegenvisserij) mogen tot 3% van hun totale vangst aan zeebaars behouden, met een maximum van een 400 kg per maand (voorstel Commissie was 1%, met een maximum van 1 ton per maand).


De grote winnaars van deze ronde handjeklap zijn zonder enige twijfel de handlijnvissers. In plaats van een maandelijkse limiet (die meeste niet eens gehaald hebben en dus geenenekel vis ingeleverd hebben die opgelegd werd door de regeling) krijgen ze nu een jaarquotum. Dat wil zeggen dat ze in de goede periodes door kunnen vissen en niet gehinderd worden door een maandquotum. Ik gun iedereen zijn boterham, maar deze groep draagt niet of nauwelijks bij aan het herstel, wéér niet.

Reageer hier op dit bericht