Zeebaars | Reacties

Zeebaars

kevin (kevindemeyere@gmail.com) schreef:2018-08-29 16:35

Beste leden,

Graag had ik nu eens duidelijkheid gehad over de zeebaars, mag hij mee naar huis of niet ? Is het 1 per persoon of helemaal niets ?
Ik zoek me rot op \'t internet maar zonder duidelijkheid. De ene site schrijft dit, de andere dit, dus maar eens mijn vraag voorleggen aan de deskundigen hier. Misschien is dit een domme vraag, maar ik ben pas beginnen vissen op het strand, ik wil dit dan ook correct spelen.
Alvast bedankt,
Kevin

Reageer hier op dit bericht

Reactie van: M. Oud

M. Oud (M.oud@hotmail.com) schreef:2018-09-17 07:11

Afgelopen vrijdag. Zuidpier ijmuiden urenlang met meerdere vissers staan spinnen en bodemvissers ook. 1 collega een zeebaars zien vangen 40+er. Hij zette m netjes terug. En wat zien we; een bootje zn netten ophalen. Met flink wat vis, zeebaars welteverstaan. Zo op t oog zeker 200 / 300 stuks en vrijwel alle ruim ondermaats en (half)dood. Paar uur later kwam ie terug en legde weer netten neer. Dat aantal heb ik het hele jaar niet gevangen. Wel zeker 100 visjes heb ik teruggezet. Al een jaar geen zeebaars meegenomen en gezellig met mn gezin gegeten. Niemand hoeft mij cijfers te vertellen. Een en al schijnheilig corrupt en krom als wat dit hele gebeuren rondom de zeebaars. Ik hoorde dat een hengelaar in Rotterdam een boete kreeg van 1000 euro voor een (paar) zeebaars. Terwijl de beroeps (net)vissers de hele zee leeghalen en al het leven kapotmaken. Minivisjes garnalen krabben alles wordt vernietigd. Schandalig. Ik heb geen vertrouwen meer in de overheid, de politiek, de EU en alle andere zakkenvullende oplichters. Is er geen moedige journalist of tv zender die dit aan het licht durft te brengen?

Reactie van: Ben

Ben (bnvnmrk@gmail.com) schreef:2018-09-13 18:49

Vers van de pers; per 1 oktober 2018 is de bag limit weer 1 de minimum maat 42 cm. zie hier bericht in de zeehengelsport.
Zeehengelsport
5 september om 20:30 ·
En het besluit lijkt inmiddels ook daadwerkelijk te zijn genomen: vanaf 1 oktober as. is de bag limit voor zeebaars voor sportvissers één maatse zeebaars per persoon per dag.

(Foto met dank aan Jelmer Scheffer)

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2018/120 wat de vangstmogelijkheden voor Europese zeebaars betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Bij Verordening (EU) 2018/120 van de Raad 2 zijn voor 2018 voor sommige visbestanden en groepen visbestanden de vangstmogelijkheden vastgesteld welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn. .

(2)De Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (International Council for the Exploration of the Sea – ICES) heeft een herzien advies voor Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) in de ICES-sectoren 4b-c, 7a, en 7d-h (centraal en zuidelijk deel van de Noordzee, de Ierse Zee, het Kanaal, het Kanaal van Bristol en de Keltische Zee) voor 2018 uitgebracht. Om in overeenstemming te zijn met de maximale duurzame opbrengst (MSY) mogen de totale onttrekkingen in de commerciële en de recreatievisserij volgens dat advies in 2018 maximaal 880 ton bedragen. Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om voor het herstel van het bestand te zorgen, zal de biomassa naar verwachting toenemen in 2018. In dat advies gaf ICES ook aan dat de visserijsterfte in de recreatievisserij lager en het overlevingspercentage bij de praktijk van vangen en terugzetten (visserijsterfte van 5 %) hoger is dan eerder werd geraamd (15 %). Daarom is het passend dat in de recreatievisserij die plaatsvindt van oktober tot en met december 2018 één vis per visser per dag mag worden gehouden. .

(3)Verordening (EU) 2018/120 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 9 van Verordening (EU) 2018/120 wordt lid 4 vervangen door:

\"4. Bij recreatievisserij, inclusief vanaf de kust, in ICES-sectoren 4b, 4c en 7a tot en met 7k:

a) moet van 1 januari 2018 tot en met 30 september 2018 Europese zeebaars die wordt gevangen, worden teruggezet. Het is gedurende die periode verboden om Europese zeebaars die in die gebieden is gevangen, aan boord te hebben, verplaatsen, over te laden, of aan te landen;

b) mag van 1 oktober tot en met 31 december 2018 maximaal één Europese zeebaars per visser per dag worden gehouden.\".

Reactie van: Rokus

Rokus (r.houwelingen38@upcmail.nl) schreef:2018-09-13 13:15

Wij sportvissers,hebben echt geen invloed op bestand,van de zeebaars,op geen enkele zeevis trouwens. Er zijn documentaires te zien van visvangst en die terug lopen (uisterven) op en om tropische eilanden
Terwijl de bewoners van visvangst afhankelijk zijn.totdat beroepsvisserij deze eilanden ontdekten,resultaat vis uitgestorven.niks noppes naar meer rond deze eilanden
Beroeps aan banden leggen een jaar of vijf.
En bag limit van 3 maximum maat 50 daarboven terug minimum terug naar 40.
Zeebaarsstand is in gevaar,inderdaad maar niet hopeloos.
Als je ziet hoeveel ondermaatse kaarsjes ik vang is dat hoopgevend.
Nu ga ik weer vissen.

Reactie van: Rokus

Rokus (r.houwelingen38@upcmail.nl) schreef:2018-09-13 13:15

Wij sportvissers,hebben echt geen invloed op bestand,van de zeebaars,op geen enkele zeevis trouwens. Er zijn documentaires te zien van visvangst en die terug lopen (uisterven) op en om tropische eilanden
Terwijl de bewoners van visvangst afhankelijk zijn.totdat beroepsvisserij deze eilanden ontdekten,resultaat vis uitgestorven.niks noppes naar meer rond deze eilanden
Beroeps aan banden leggen een jaar of vijf.
En bag limit van 3 maximum maat 50 daarboven terug minimum terug naar 40.
Zeebaarsstand is in gevaar,inderdaad maar niet hopeloos.
Als je ziet hoeveel ondermaatse kaarsjes ik vang is dat hoopgevend.
Nu ga ik weer vissen.

Reactie van: eddy

eddy (eddycolling1965@outlook.com) schreef:2018-09-04 09:59

jongens ik vis tamelijk veel .
en ik volg wel de regels maar gekweekte zeebaars ,,,?
ik heb bij ons nog geen zeebaars gevonden met een stempel op zijn staart , van welke lekkere kwekerij hij komt.
dus kort te vraag wie weet ergens een zeebaarskwekerij ?????????
mvg, eddy

Reactie van: Jon

Jon (jonvantil@gmail.com) schreef:2017-10-11 09:50

@ M.Oud
Hier bijvoorbeeld een onderzoek dat laat zien dat beroepsvissers al 30 jaar niet meer vangen.
https://www.economist.com/news/briefing/21722629-oceans-face-dire-threats-better-regulated-fisheries-would-help-getting-serious-about

Overigens ben ik het eens met je punt dat beroepsvissers ook iets moeten doen (dat doen ze dus deels al, want ze zijn niet meer gaan vangen). Maar mijn punt is dat hengelaars ook een verantwoordelijkheid hebben. ALs ik mensen er op aanspreek dat het ronduit dom is om ondermaatse vissen mee te nemen, dan krijg ik ALTIJD een verhaal dat de anderen het doen: de beroepsvissers, de overheid, de milieuorganisaties.... dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Vandaar mijn pleidooi voor controle.

Reactie van: Jon

Jon (jonvantil@gmail.com) schreef:2017-10-11 09:33

@M.Oud
Dat is de uitkomst van een onderzoek naar visserij. Ik kan het helaas niet terugvinden, anders had ik je een link gegeven.
Toen ik het voor het eerst las dacht ik: wat een onzin, dat klopt nooit! Maar het heeft me aan het denken gezet. En toen ik stond de vissen bij de spuisluizen, vielen me de mannen mij op die zowel \'s nachts als overdag in een soort ploegendienst volle vuilniszakken scholenbaars weg vingen. Op de pier zag ik hetzelfde gebeuren met zeebaars, maar ook vele van de honderden collega vissers op een dag nemen daar alles mee. Tijdens een snoekbaarssessie op de Lek en Kromme Rijn zag ik een aantal jaar geleden ook de visstand enorm afnemen door iets te fanatieke vissers..

Kortom, of het onderzoek tot achter de komma klopt is natuurlijk te bediscussieren, maar wat belangrijker is: hengelaars (ik weiger ze sportvisser te noemen) vissen een aanzienlijk deel van onze vis weg.

Reactie van: M. Oud

M. Oud (moud68@hotmail.com) schreef:2017-09-12 05:56

Aan Jon over dat 1/3 van de zeebaars de sportvisser vangt. Hoe kom je aan deze gegeven? Is er bewijs voor? Er zijn inderdaad lui die niet terugleggen maar de meeste vissers leggen kleine en vaak grote vis terug. Ik heb het idee dat juist de beroeps zeker 90% van de vis meeneemt. En bijvangst , klein of groot, moeten zij ook meenemen heb ik gelezen. Plus er liggen overal legaal en illegaal netten in het water. Ga maar s kijken als ze een net ophalen. Vol met alle soorten en maten vis. En niets gaat terug t water in!

Reactie van: Jon

Jon (jonvantil@gmail.com) schreef:2017-09-10 21:48

Mijn voorstel voor de aanpak zeebaars:

- Minimummaat 42 cm, maximummaat 60 cm. De maximummaat omdat je de kuitmachines meer moet beschermen.
- bag limit van 2
- minder beroepsvisserij

Maar als allerbelangrijkste: veeeeeeel meer controle. Ik vis regelmatig op zeebaars op de bekende stekken en zie daar nog steeds een groot aantal mannen vissen die 10 scholenbaarsjes meengemen.. Erg jammer. Zeker omdat hengelvisserij ongeveer 1/3 van de totale vangst van zeebaars vertegenwoordigd (visboer heeft bijna alleen maar kweekvis)

Reactie van: pier.r

pier.r (piet.r) schreef:2017-09-02 16:55

Vanaf 1 juli 2017 mag een sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. Uiteraard moet die zeebaars groter zijn  ...

Beste andere piet


Omdat het slecht gaat met het zeebaarsbestand gelden voor deze vissoort enkele bijzondere beperkingen.

Recreatieve visserij

Voor de recreatieve visserij met hengels (én recreatief staand want) geldt het volgende: van 1 januari tot 1 juli 2017 mag een sportvisser bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit hebben. De zogenoemde \"baglimit\" is dus 0. Vanaf 1 juli 2017 mag een sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. Uiteraard moet die zeebaars groter zijn dan de minimummaat van 42 cm. 

Reactie van: martijn hoogkamer

martijn hoogkamer (martijn_hoogkamer@live.nl) schreef:2017-02-27 07:23

Afgelopen zondag kwam er een man op de pier en vertelde een plan op het gebied van zeebaars. EEN PLAN dus. De beroeps mogen geen zeebaars meer vangen en wij wel. Met de reden: Aan de sportvisserij word meer geld verdiend.
Een voor gesteld plan dus. Nog niet officieel. Ik ben benieuwd.

Reactie van: patrick

patrick (patrickrombouts@skynet.be) schreef:2016-06-25 12:17

Tja, waaraan ligt het toch dat de gewone man (vrouw) het zo moeilijk heeft met Europa?

Reactie van: Richard Landzaat

Richard Landzaat (rmlandzaat@caiway.nl) schreef:2016-02-10 22:33

Ik kan me volledig vinden in hetgeen Vas verteld in zijn eerste reactie op dit bericht. De manier waarop hij het (zeebaars)vissen beleeft heb ik ook heel sterk (behalve dan dat ik echt geen 700 zeebaarsen heb gevangenen vorig jaar, maar eerder richting de 7 maatse baarzen dan, maar ik vis gemiddeld ook wat minder) en dat wordt nu volledig de grond in geboord door deze ten opzichte van goedwillende zeesportvissers ronduit belachelijke EU-maatregel die dus blijkbaar in de praktijk wordt gehandhaaft met twee politiebusjes met zelfs politiehonden erin. De lol gaat er een beetje vanaf zo. Kost mij en een collega met wie ik vaak ga vissen klauwen met geld: benzinegeld, duur zeeaas, nog wat visspulletjes etc. En als je dan eens een keer de mazzel heb dat je een keer een maatse zeebaars vangt (voor de pan)mag je hem tot juli terugzetten of er vanaf juli slechts 1 maatse meenemen... Van 1 maatse vers gevangen zeebaars ( van 42 cm)kan ik nog wel eten, maar mijn vrouw en kind die dat ook wel lusten ben ik bang dat er weinig overblijft. Ben toch bang dat de hengelsportzaken dit gaan merken aan hun omzet als het zeebaarsseizoen weer begint en niet alleen omdat ik misschien niet meer ga. Zit er zelfs ook over te denken om maar weer op snoekbaars te gaan op een van de grote rivieren bij mij in de buurt(voor de sport dan, want culinair haalt een snoekbaars het bij mij echt niet vergeleken met een zeebaars...) Met de voorgaande maatregelen van max 3 zeebaarsen van 42 cm kon ik prima leven, want wat is de kans dat je er drievangt als je gemiddeld eens in de twee weken een keer gaat vissen op een zaterdag.. Eeuwig zonde dit....

Reactie van: Vas

Vas (Toysandcandy@hotmail.com ) schreef:2016-02-09 22:24

Piet. T stsat er wel degelijk.
Kijk maar\' zeebaars bescherming onder de maat. \'

Reactie van: Jack

Jack (jack.peelman@skynet.be) schreef:2016-02-09 16:15

Johan heeft het bij het rechte eind, zo staat het ook op de site van SVN

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/kustwater-zee/

Jammer, echt jammer, we beleefden zoveel plezier aan de zeebaarssessies op de stranden van Walcheren in het vroege voorjaar. De laatste aanpassing ( 42 cm. minimummaat en bag limit van 3 stuks ) vond ik prima. Het werd tijd dat er paal en perk gesteld werd aan de ongelimiteerde zeebaarsvisserij.
Maar nu,... zelfs niet één visje meer voor de pan. Werkelijk jammer.

mvg,
Jack

Reactie van: Vas

Vas (toysandcandy@hotmail.com) schreef:2016-02-09 13:00

Illegale bootvisserij sleept duizenden tonnen kilos (baby) vis, garnalen, krap, planten etc etc kapot. En ik word 3 uur snachts overvallen door 2 politiebussen met honden! (Honden bleven weliswaar in de busjes). Hier en daar kregen vissers een prent... Belachelijk. Voor degenen die t niet geloven; trek t maar na bij de politie: Nacht van 4/5 december 03.00 snachts. Sluizen IJmuiden. Ik vis 2 tot 3 x per week en het hele jaar door! Ik noteer mn vangsten in mn agenda. Ik heb in 2015 ruim 700 zeebaars gevangen waarvan zeker 90% teruggezet is. Dus neem gemiddeld zo n 2 baarzen mee (!) maar dit is een voor mij en mn gezin een feestmaal, heerlijke superverse zeebaars recht uit de zee. Vind je nergens op de markt. Wellicht in dure restaurants. Vrouwtje en kids vinden het heerlijk. Ik trotse jager ! Heerlijk gevoel mn kinderen mijn gevangen vis te zien eten. Dat is nu niet meer. Andere vis trekt ons niet zo. Platvis helemaal niet. Kabeljauw, tja grote kabeljauw vang je nauwelijks. HET IS NIET LEUK MEER! Weg met dat verbod! Minimaal 3 vis + minimummaat 40 = ideaal.

Reactie van: martijn hoogkamer

martijn hoogkamer (martijn_hoogkamer@live.nl) schreef:2016-01-09 20:51

Waar rook is vuur. Er gaat dus echt iets gebeuren met de baars visserij. Hier gaat dus over onderhandelen. En wat willen wij. Niets, maar helaas dat gaat niet.
Mijn keus is de aantallen per dag dan maar omlaag. En de minimum maat moet 42cm blijven. Pak er maar ééntje van 42cm. 45cm is alleen haalbaar voor mensen die veel vissen. (vaak dan). De minimum maat is voor mij dus het belangrijks. Wat zou jij doen aan de onder handel tabel???
Ze gaan onderhandelen. Martijn.

Reactie van: piet

piet (piet) schreef:2016-01-09 17:16

Kijk nou eerst even op sportvisserij nederland daar staat niets over een beperking
wel van 36 naan 42 cm

Reactie van: Jelle

Jelle (bluezybro@hotmail.com) schreef:2016-01-09 12:28

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/jacobi-breekt-lans-voor-sportvisserij-op-zeebaars-1.5608112

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/sportvisserij-bescherming-zeebaars-nog-onder-de-maat-1.5602523

Reactie van: Johan Buitensloot

Johan Buitensloot (jb1973@hotmail.com) schreef:2016-01-09 09:28

Er mag wel op zeebaars gevist worden, maar niet meenemen/in bezit hebben. Dit geldt voor het komende half jaar. Hierna mogen de sportvissers één zeebaars per dag meenemen. Dit is volgens mij wat de EU besloten heeft...

Reactie van: Pieter

Pieter (pvdbie@ziggo.nl) schreef:2016-01-09 07:47

Als ze dat dan ook maar aan de zeebaars vertellen ;-)
Volkomen belachelijk, maar dat schijnen ze van plan te zijn.
Gaat om de beroepsvisserij, natuurlijk, die alle vissen probeert uit te roeien.
Politici krijgen veel Kerstpakketten, waarschijnlijk.