2x zeebaars in 2020

In de ochtend van 18 december jl. is bekend gemaakt dat sportvissers in 2020 van maart tot en met november per visdag twee zeebaarzen mogen meenemen. In vergelijking met het jaar 2019 is dat één vis meer en een verlenging van het open seizoen met twee maanden.

Onderhandelingen
Net als in voorgaande jaren hebben Sportvisserij Nederland en de European Anglers Alliance tot het uiterste gestreden voor een goed resultaat. Daarbij kregen we, net als in 2018, steun van de Tweede Kamer, het Ministerie van LNV en minister Schouten.
In de onderhandelingen zette Nederland wederom in op een bag limit van drie vissen voor een periode van zeven maanden.
Ondanks de Brexit steunde het Verenigd Koninkrijk ons hierin ook.

Verstand gewonnen
Hoewel we de wetenschap achter ons hadden – de impact van sportvissers op het zeebaarsbestand is aantoonbaar zeer gering gebleken – kwam de Europese Commissie met een voorstel dat geen recht doet aan de belangrijke sociaal-economische positie van de hengelsport en de gewenste toegang tot een publieke voedselbron. Des te meer tevreden zijn we dat in Europa dit jaar het verstand gewonnen heeft. Sportvisserij Nederland dankt iedereen die ons in deze lobby heeft gesteund.

Overige afspraken 2020

  • Recreatieve staand wantvisserij op zeebaars is het hele jaar verboden.
  • Het quotum voor handlijnvissers gaat van 5,5 naar 5,7 ton per jaar.
  • Het quotum voor staand want blijft 1,4 ton aan onvermijdbare bijvangst per jaar. De nettencategorie ‘GNC’ is in 2020 toegevoegd. Bij die visserij wordt staand want in een cirkel om de school vis gezet.
  • Kotters en seines gaan naar een bijvangst van maximaal 520 kilogram per 2 maanden. Het aandeel zeebaars mag maximaal 5% van de aanlanding per vistrip bedragen.
  • De maanden februari en maart blijven gesloten voor de commerciële visserij op zeebaars.
  • Naast de sportvisserij krijgt ook een deel van de beroepsvisserij meer ruimte.
Geniet van het vooruitzicht op een mooi zeebaarsjaar!