Geen wijtingbal

Vanmorgen vroeg (inderdaad vakantietijd) uit de veren, een greep in de wurmenkoelkast gedaan en richting Schouwse stranden vertrokken. Toen de eerste zonnestralen boven de stormvloerkering kwamen prikte ik de steunen in het zand tussen de oude damaanzet en de stormvloedkering. Gevist van half negen tot elf uur met laagwater en een uurtje opkomend. Gevist met een hengel op maximale afstand en de andere op wisselende afstanden. Op de verre stok alleen met pieren, op de dichtbije ook nog met zagertjes en een sliertje mesheft op de haak. De eerste worp was er al eentje met vis, een vuile schar van nog geen 20 cm had zich vergrepen aan een piertje. Met de kentering gebeurde er een uurtje niks ook niet op peuterafstand. Met het opkomende tij kwam de vis op de verre hengel. Een worpje met een scharretje, nog een worpje met een vuile schar, gevolgd door een dubbeldraai en daarna nog een keer volle bak. Ook het formaat van de scharren gaf een stijgende lijn te zien, maar blijft vreemd at er geen wijting was. Daarmee was de vistijd op, ivm huiselijke verplichtingen het bivak weer opgeruimd. Bij de laatste draai op de peuterstok kwam er nog en dikke 30-er schar mee, die viel voor een sliert mesheft uit de vriezer. Het was weer mooi geweest.

Niek Romijn HSV Dreischor

Niek