Mooie gül Langa Waterkering

Met de eerste dag van de jaar met pieren langs waterkering geprobeerd en met succes.

Mustafa-Abdullah