Nappstraumen

Goed aangekomen in Nappstraumen, alle koffers aanwezig.
Zonnetje, koud en mooie vangsten.

Jan