Opstappen met Beatrix 2

Beste dames en heren vissers a. s. zondag 29 augustus is er nog voldoende plaats om op te stappen
met de Beatrix 2 op de Oosterschelde van uit Yerseke.
Er wordt goed wijting en steenbolk gevangen en ook regelmatig een rog en een mooie haai.

Contact : Tel. 06-22476960 of [email protected]

sportvisserijbeatrix