Vangstbericht De Vier Limburgers van woensdag 17 november 2021

Deze keer gekozen voor een strandsessie. Om 19;00 u laag water in Walcheren. We waren ruim voor laag aan het Nollenstrand en waren nog de enige vissers op dat moment. Later liep het snel vol. Tot donker geen vis maar daarna bleven de toppen rammelen en vis met iedere draai. Veel net te kleine wijtingen maar ook regelmatig maatse. In totaal met 2 man een 30-tal maatse en een veelvoud daarvan ondermaats retour. Het weer was geweldig, wind was gaan liggen overdag zon en daarna bijna volle maan. Om 21:30 u voldaan weer richtng Limburg.
Weer een mooie sessie kunnen bijschrijven.

2 van De Vier Limburgers

De Vier Limburgers