Vissen vanaf het Noordwijkse strand.

De aanhouder wint…….Dit gezegde was goed van toepassing tijdens deze vis sessie , op paaszaterdag, in de ,,ruwe noordhoek,, van het Noordwijkse strand. Toen ik 2 en een half uur na hoogwater de afrit afliep naar het strand zag ik een ruwe zee met veel,stroming en voelde ik een harde noorden wind. In plaats van een hengel op te tuigen begon ik met koffie drinken en het eten van een plakje cake. Er stond zo’n puist water voor me, dat afwachten het verstandigste was.
Na een half uur werd een hengel opgetuigd en begon te vissen. 150 gram lood bleek te licht dus wisselde ik dat na verloop van tijd in voor 180 gram. Dit ging iets beter. Na 2 en een half uur vissen met 1 hengel nog steeds geen vis maar daar de omstandigheden iets beter werden begon ik nu ook met de tweede hengel te vissen . Met deze hengel (lange wapper lijnen ) werd de eerste vis gevangen ( bot van 37 cm foto).
De hengels en de vis lijnen bleven nu redelijk goed staan (foto). De laatste 2 uur vissen leverde nog 5 vissen op, zodat moe maar voldaan huiswaarts werd gekeerd. De maten van de botten waren 30-32-35-37 en 38!) terwijl er ook nog een wijting van 25 cm. werd gevangen…..never give up!!

Sjaak van der Poel sr