Westerstaketsel Nieuwpoort

Deze week naar de vangsten gaan kijken op het staketsel.
Veel vissers, wordt veel wijting gevangen en uitzonderlijk een (kleine) schar. Maar 1 op 10 wijting haalt de maat. Spijtig genoeg verdwijnt praktisch alle ondermaatse vis in de zak. Hier zou meer kontrole moeten gebeuren !
Charles.

Charles